Levende billeder 8.-10. klasse

300,00 kr.

Multimediemateriale med  36 forløb til 5 filmgenrer

Kategori:

Beskrivelse

Materialet indeholder

Lærervejledning

DVD 1

6 fiktionsfilm, 3 dokumentarfilm, 7 nyhedsindslag, 4 musikvideoer og 17 reklamefilm/tv-spots.

DVD2 (data)

Windows Media Player-filer og MP4-filer med alt fra DVD1 (må ligge på enkeltcomputere eller skolens netværk) til enkeltmandarbejde, pararbejde og gruppearbejde.
En serie stillbilleder (frames) fra hver eneste film, musikvideo etc. Disse kan anvendes på interaktive tavler, til PowerPoints, PhotoStories, anmeldelser billedanalyse etc. Stillbillederne har forskellig kvalitet alt afhængig af, om filmen, reklamefilmen etc. forefindes i HD-kvalitet eller i en lavere opløsning.
SMART Board- og ActivBoard tavlefiler. Der er udarbejdet nogle enkle eksemplariske tavlefiler, som kan anvendes, som de er/viderebearbejdes og tilrettes egen undervisning. Kapitlet ”SMART Board og ActivBoard- andre udtryksformer” indeholder en kort vejledning i anvendelsen af tavlefilerne.
Dokumenter med opgaver til hver enkelt film, musikvideo etc. Opgaverne findes både som PDF-filer og som word-dokumenter, så du kan sakse i dem, men vær opmærksom på at kildeangive ved hjælp af bundlinjen med © oplysninger. Word-dokumenterne er et tilbud til dig, så du kan tilrettelægge dine egne undervisningsforløb. Det er vigtigt, at du ved print eller kopiering (hvis du er en af årets copydan-skoler) afleverer sider, så forfatterne måske er så heldige at få del i de copydan-afgifter, som skoler hvert år betaler. Betalingen sker på baggrund af, at skolerne afleverer kopier af det kopierede. Kopierne bruges ikke til at forfølge skolerne for at kopiere for meget.
Vær opmærksom på, at der i opgaverne er angivet tidskoder for steder, hvor man skal sætte på pause. Det er vigtigt at læse den tilhørende opgave for at finde frem til det rigtige still. For hvert sekund er der 25 frames, så det er det rigtige, man skal finde.

På nettet

Alle film, musikvideoer etc. kommer til at ligge på nettet. De må ses og arbejdes med online. De må ikke downloades og gemmes herfra. Har I brug for det, anvendes WMP-filer/MP4-filer, der ligger på DVD2. Online ligger også kopiark og dokumentet ”Fordybelsesområder og ideer”:
Tema/fordybelsesområde
Fra materialet Supplerende materialer
Forslag til prøveoplæg fra GeGe Forlag
– hvis de ikke er anvendt til undervisningen

Dokumentet findes hverken i denne vejledning eller på DVD2. Det ligger på nettet, da vi ønsker, det skal være dynamisk og udvikle sig til en omfattende idebank. Vi opdaterer, når vi har nye ideer og ikke mindst, når du melder ind med dine ideer og forslag. Send en mail til grethe@gege.dk. Skriv: Opdatering 8_10. klasse i emnefeltet og overhold strukturen herover.

Yderligere information

Vægt 0,600 kg