Medier 0. – 4. klasse

200,00 kr.

23 forskellige forløb i 6 forskellige filmgenrer  0. – 4. kl.

Beskrivelse

Af Grethe Grønkjær
Introduktion
Medier 0.- 4. klasse er en håndsrækning til læreren og bygger på afprøvede korte og længerevarende forløb i 0.-4. klasse på to skoler. Lærere med få eller ingen erfaring i mediearbejdet kan følge den trinvise vejledning, og den erfarne vil kunne finde inspiration til egen undervisning.
Til dansk, introduktion af medieforløb i Photo Stories og videoproduktion, Junior-Pc-kørekort samt tværfagligt samarbejde (musik, matematik, billedkunst og medier). Både fagligt stærke, fagligt svage, børn med særlige diagnoser samt to-sprogede kan få faglige og sociale udfordringer, hvor også præcist sprogbrug, mundtlighed og skriftelighed styrkes, gruppe- og parsamarbejde trænes og digitalt kamera og videokamera introduceres og munder ud i praktisk produktion.
Formål
Et materiale, der hjælper læreren, så medier og it kan implementeres i undervisningen.
Beskrivelse af materialet
Lærervejledning indeholder fakta, info og teori om genrerne, oversigt over filmiske virkemidler, praktiske produktioner og mange kopiark.
DVD 1:
6 film (dokumentar, fiktion, animation), 3 musikvideoer, 4 nyhedsindslag samt 11 tv-reklamer – alle omhyggeligt udvalgte til målgruppen – og med alle afgifter betalt.
DVD 2:
med Media Player-filer, der kan lægges på skolens server eller på enkeltcomputere, med alt fra DVD 1, stillbilleder til Photo Stories, illustrationer m.m. samt kopiark til print. Kopiark svarer næsten til kopiark i vejledningen, men herudover er der to Word-dokumenter, der kan skrives i. Desuden findes indtalingen af H.C. Andersens eventyr ”Det er ganske vist” på lydfil. Det gamle eventyr er indtalt med gammeldags intonation, hvilket svarer til eventyrets alder.

Yderligere information

Vægt 0,650 kg