Højtbegavede børn i skolen – gennemrevideret og udvidet 2. udgave

495,00 kr.

Ikke på lager

Kategori:

Beskrivelse

Forfattere: Mette Kongstad Welling og Rasmus Welling
I hver klasse sidder der i gennemsnit mindst et højtbegavet barn.
Omkring 40 % af disse børn trives ikke.
Undervisningsmaterialet indeholder bog/vejledning med 50 bilag, der også ligger på nettet.
Bogen fokuserer på og indeholder bla. bilag til brug ved teamsamarbejde, målsætning, den daglige undervisning, arbejdet med den enkelte elev og forældresamarbejdet.
– Begrebsafklaring, herunder bla. gennemgang og definitions af nøglebegreber: intelligens,talent, højtbegavet, Twice Exceptionals, underydere, asynkron og synkron udvikling.
– Højtbegavede børns kendetegn, herunder kendetegnenes positive og negative udtryk, fx trivsel/mistrivsel, kendetegn og social sammenhænge, identificering m.m.
– Teori og cases
– Hvordan støttes de højtbegavede børn optimalt?
– Arbejde med faglige krav og undervisningsdifferentiering, udfordringer og og kompleksitet samt fagdidaktiske problematikker i humanistiske, naturvidenskabelige og praktisk-musiske fag
– Blooms taksonomi, SOLO-taksonomien og 21st Century Skills og Flipped Learning
– Skole-hjem-samarbejdet og hvorfor er det så vigtigt m.m.
– Beskrivelse af, hvordan man arbejder med Twice Exceptionals: hvad er særligt for denne gruppe, og hvordan kan børnene imødekommes.

GeGe har også udgivet ”Højtbegavede børn i familien” af Mette Kongstad Welling målrettet familier med højtbegavede børn.
Denne bog og undervisningsmaterialet supplerer hinanden.
GeGe Forlag, www.gege.dk gege@gege.dk tlf 20225442 – ISBN 978-87-91438-91-2
Forfatterne tager gerne ud som oplægsholdere. Kontakt forlaget, som formidler kontakten.