Højtbegavede børn – pakke m. 2

656,25 kr.

“Højtbegavede børn i skolen” og

“Højtbegavede børn i familien”

Her i en samlet pakke til favorabel pris.

Ikke på lager

Kategori:

Beskrivelse

Forfattere: Mette Kongstad Welling og Rasmus Welling

Højtbegavede børn i skolen
I hver klasse sidder der i gennemsnit mindst et højtbegavet barn.
Omkring 40 % af disse børn trives ikke.
Undervisningsmaterialet indeholder bog/vejledning med 50 bilag, der også ligger på nettet.
Bogen fokuserer på og indeholder bla. bilag til brug ved teamsamarbejde, målsætning, den daglige undervisning, arbejdet med den enkelte elev og forældresamarbejdet.
– Begrebsafklaring, herunder bla. gennemgang og definitions af nøglebegreber: intelligens,talent, højtbegavet, Twice Exceptionals, underydere, asynkron og synkron udvikling.
– Højtbegavede børns kendetegn, herunder kendetegnenes positive og negative udtryk, fx trivsel/mistrivsel, kendetegn og social sammenhænge, identificering m.m.
– Teori og cases
– Hvordan støttes de højtbegavede børn optimalt?
– Arbejde med faglige krav og undervisningsdifferentiering, udfordringer og og kompleksitet samt fagdidaktiske problematikker i humanistiske, naturvidenskabelige og praktisk-musiske fag
– Blooms taksonomi, SOLO-taksonomien og 21st Century Skills og Flipped Learning
– Skole-hjem-samarbejdet og hvorfor er det så vigtigt m.m.
– Beskrivelse af, hvordan man arbejder med Twice Exceptionals: hvad er særligt for denne gruppe, og hvordan kan børnene imødekommes.

GeGe har også udgivet ”Højtbegavede børn i familien” af Mette Kongstad Welling målrettet familier med højtbegavede børn.
Denne bog og undervisningsmaterialet supplerer hinanden og de to bøger kan nu købes som et samlet tilbud.

Højtbegavede børn i familien
Det at være forælder til et højtbegavet barn er en gave og en udfordring for livet. Det er sjovt. Det er en tur i den højeste rutsjebane, du kan forestille dig.
Desværre oplever omkring 40 % af alle højtbegavede børn, at de får problemer i skole/institution.
Måske oplever du, at dit barn ikke trives i institution, skole og/eller i familien?
Bliv klogere på højtbegavede børns kendetegn og deres udvikling.
Hvordan kan du identificere om dit barn er højtbegavet?
Hvilke udfordringer har barnet i institution og skole?
Hvordan håndteres skole-hjemsamarbejdet?
Råd og vejledning til, hvordan familien kan fungere, både når den eller barnet er i trivsel eller i mistrivsel.
Hvilke typiske udfordringer vil du og dit barn komme i?
Med bogen får du mulighed for at forstå dig selv, dit barn og din familie bedre i en ny kontekst og forståelse.