Excel 2 2007-2010

Excel 2007:

Elev-filer Læer-filer Turboopgaver
Cirkeldiagram_2007_elev Ret_linje_2007_laerer Cirkediagram_2007
Histogram_2007_elev Cirkeldiagram_2007_laerer Boxplot_2007
Pindediagram_2007_elev Soejlediagram_2007_laerer Trappediagram_2007
Ret_linje_2007_elev Trappediagram_2007_laerer Tendenslinje_2007
Soejlediagram_2007_Elev Boxplot_2007_laerer Soejlediagram_2007
Sumkurve_2007_elev Histogram_2007_laerer Sumkurve_2007
Tendenslinje_2007_elev Pindediagram_2007_laerer Pindediagram_2007
Trappediagram_2007_elev Tendenslinje_2007_laerer Histogram_2007
Boxplot_2007_elev Sumkurve_2007_laerer Ret_linje_2007
Professoropgave_2007_laerer

 

Excel 2010:

Elev-filer Læer-filer Turboopgaver
Histogram_2010_elev Ret_linje_2010_laerer Histogram_2010
Pindediagram_2010_elev Soejlediagram_2010_laerer Pindediagram_2010
Ret_linje_2010_elev Sumkurve_2010_laerer Cirkediagram_2010
Soejlediagram_2010_Elev Tendenslinje_2010_laerer Boxplot_2010
Sumkurve_2010_elev Trappediagram_2010_laerer Trappediagram_2010
Tendenslinje _2010_elev Boxplot_2010_laerer Tendenslinje_2010
Boxplot_2010_elev Cirkeldiagram_2010_laerer Sumkurve_2010
Trappediagram_2010_elev Histogram_2010_laerer Soejlediagram_2010
Cirkeldiagram_2010_elev Pindediagram_2010_laerer Ret_linje_2010
Professoropgave_2010_laerer