Excel 2 2013

Excel 2013:

Elev-filer Lærer-filer Turboopgaver
Ret linje_elev Ret_linje_laerer Ret_linje_2013
Pindediagram_elev Pindediagram_laerer Pindediagram_2013
Sumkurve_elev Sumkurve_laerer Sumkurve_2013
Soejlediagram_elev Soejlediagram_laerer Soejlediagram_2013
Trappediagram_elev Trappediagram_laerer Trappediagram_2013
Cirkeldiagram_elev Cirkeldiagram_laerer Cirkediagram_2013
Tendenslinje_elev Tendenslinje_laerer Tendenslinje_2013
Histogram_elev Histogram_laerer Histogram_2013
Boxplot_elev Boxplot_laerer Boxplot_2013
To_akse_laererr