Højtbegavede børn – pressemeddelelse

Højtbegavede børn i dagtilbud:
Find dem og udfordr dem” af Pia Ryding


”Højtbegavede børn i dagtilbud – Find dem og udfordr dem” er praksisrettet, og de mange og varierede beskrivelser af kendetegn og tilknyttede lige-til-at-gå-til forslag, giver mulighed for at møde det højtbegavede barn, både når det skal udfordres, og når det har brug for ekstra omsorg.
Bogen indeholder bl.a. skemaer og beskrivelserne af, hvor hurtigt de højtbegavede børn udvikler specifikke kompetencer og som noget nyt, hvordan forskellige niveauer af høj begavelse kan komme til udtryk.
Det er muligt at læse bogen fra ende til anden eller med fokus på en bestemt børnegruppe.
Opbygning af bogen:
Skemaer og beskrivelser, der gør det lettere at spotte de højtbegavede børn allerede fra starten i et dagtilbud
Kapitlerne Generelt om høj begavelse, De yngste børn (0-12 måneder), De yngre børn (1-3 år) og De ældre børn (3-6 år) slutter med et afsnit om overgange i det højtbegavede barns liv, fx overgang fra børnehave til skole
Den gode kommunikation og samarbejde med både forældre og andre professionelle omkring et barn
To opslagskapitler:
– Overblik over og forklaring på vigtige ord og begreber, der ofte bruges, når man arbejder med højtbegavede børn
– en kort introduktion til de træk, diagnoser og præmisser, der kan gøre det svært for det højtbegavede barn at trives, eller måske gør dig i tvivl om hvorvidt barnet virkelig er højtbegavet!

 

SBN 978-87-91438-94-3
Pris: 279 ekskl. moms, 348,75 inkl. moms.
Salg: www.gege.dk
Kontakt Grethe Grønkjær grethe@gege.dk og tlf. 20225442 for fremsendelse af anmeldereksemplar samt yderligere informationer.
Udgivelsesdato: 12-9-2019