Persondataforordningen (GDPR)

Vigtig information fra GeGe Forlag vedrørende GDPR (Persondataforordningen)

Behandling af oplysninger
Gege Forlag indsamler oplysninger om dig i forbindelse med brug af vores nyhedsbrev, hvor vi registrerer, om nyhedsbrevet er modtaget. Ved bestillinger på GeGe Forlags hjemmeside registrerer vi følgende typer af personoplysninger om dig, hvis de er relevante: Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnummer, arbejdssted.

Videregivelse af personoplysninger
GeGe Forlag videregiver i udgangspunktet ikke dine oplysninger til andre, medmindre dette er påkrævet ved lov.

Sikkerhed
GeGe Forlag har truffet både tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Brug af databehandlere
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos GeGe Forlag.

Opbevaringsperiode
GeGe Forlag opbevarer personoplysningerne om dig, så vi kan fremsende nyhedsbreve og have oplysningerne i vort regnskabsprogram ved fremtidige faktureringer.

Dine rettigheder
Du har som følge af databeskyttelsesforordningen visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).
Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.