Som at sidde i lufthavnen og vente 8 timer

Når barnet keder sig, vil det ofte reagere på en af to måder:

  • Enten trækker det sig ind i sig selv, hvilket kan være grænsende til det apatiske,
  • eller det kan blive udadreagerende og dermed et forstyrrende element for hele klassen.

Ofte opdages eller anerkendes årsagen til barnets opførsel ikke,
og det kan lede til fejldiagnoser som ADHD og Aspergers.

Læs mere i kapitel 2. i Højt begavede børn i skolen, der har følgende indhold:

Se mere om bogen

Private, køb bogen her: Privatkøb

Skoler og institutioner, køb bogen her: Skolekøb